Αγροτική οδοποιία

Χωματουργικά μηχανήματα

Αναλαμβάνουμε την διάνοιξη αγροτικών δρόμων, ιδιωτικών ή δημοσίων.

Ο εξοπλισμός μας

Χωματουργικά μηχανήματα LEIBHERR 924 & MAN
LEIBHERR 924 & MAN
Χωματουργικά μηχανήματα JCB
JCB
Χωματουργικά μηχανήματα LEIBHERR
LEIBHERR 912