Μπαζώματα, επιχωματώσεις

Μπαζώματα, επιχωματώσεις

Με την μεταφορά κατάλληλου υλικού μπορούμε να επιχωματώσουμε και να μπαζώσουμε το οικόπεδο σας, την αυλή και την οικοδομή σας.

Ο εξοπλισμός μας

Χωματουργικά μηχανήματα LEIBHERR 924 & MAN
LEIBHERR 924 & MAN
Χωματουργικά μηχανήματα JCB
JCB
Χωματουργικά μηχανήματα LEIBHERR
LEIBHERR 912