Διάνοιξη βόθρων

Διάνοιξη βόθρων

Αναλαμβάνουμε την διάνοιξη βόθρων σε οποιοδήποτε έδαφος η διάσταση με την τοποθέτηση διαφόρων διαστάσεων τσιμεντοσωλήνων.
Διάνοιξη βόθρων

Ο εξοπλισμός μας

Χωματουργικά μηχανήματα LEIBHERR 924 & MAN
LEIBHERR 924 & MAN
Χωματουργικά μηχανήματα JCB
JCB
Χωματουργικά μηχανήματα LEIBHERR
LEIBHERR 912