Μεταφορά μπαζών, αδρανών υλικών, χώμα για κήπους

Μεταφορά μπαζών, αδρανών υλικών

Μεταφέρουμε στο χώρο σας αδρανή υλικά όπως αμμοχάλικα, 3Α, σκύρα, πέτρες. Επίσης μεταφέρουμε άριστης ποιότητας φυτόχωμα και μπορούμε να γεμίσουμε τον κήπο σας, την αυλή σας, το χωράφι σας.
Μεταφορά μπαζών, αδρανών υλικών

Ο εξοπλισμός μας

Χωματουργικά μηχανήματα LEIBHERR 924 & MAN
LEIBHERR 924 & MAN
Χωματουργικά μηχανήματα JCB
JCB
Χωματουργικά μηχανήματα LEIBHERR
LEIBHERR 912