Γενικές εκσκαφές, διάνοιξη θεμελίων

Γενικές εκσκαφές, διάνοιξη θεμελίων

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους εκσκαφή και διάνοιξη θεμελίων με σύγχρονα μηχανήματα από μια απλή οικοδομή έως και μια σύγχρονη βιομηχανική μονάδα, σε όλη την Εύβοια.Γενικές εκσκαφές, διάνοιξη θεμελίων

Ο εξοπλισμός μας

Χωματουργικά μηχανήματα LEIBHERR 924 & MAN
LEIBHERR 924 & MAN
Χωματουργικά μηχανήματα JCB
JCB
Χωματουργικά μηχανήματα LEIBHERR
LEIBHERR 912