Καθαρισμοί οικοπέδων, χωραφιών

Καθαρισμοί οικοπέδων, χωραφιών

Καθαρίζουμε και απομακρύνουμε τα άχρηστα υλικά από το χωράφι σας, το οικόπεδο σε οποιαδήποτε κλίση και αν βρίσκεται αυτό.

Ο εξοπλισμός μας

Χωματουργικά μηχανήματα LEIBHERR 924 & MAN
LEIBHERR 924 & MAN
Χωματουργικά μηχανήματα JCB
JCB
Χωματουργικά μηχανήματα LEIBHERR
LEIBHERR 912