Διάνοιξη, εκσκαφή πισίνας

Χωματουργικά μηχανήματα

Αναλαμβάνουμε την εκσκαφή πισίνας σε οποιοδήποτε διάσταση επιθυμείτε, σε βράχο η σε χώμα.

Ο εξοπλισμός μας

Χωματουργικά μηχανήματα LEIBHERR 924 & MAN
LEIBHERR 924 & MAN
Χωματουργικά μηχανήματα JCB
JCB
Χωματουργικά μηχανήματα LEIBHERR
LEIBHERR 912