Διάνοιξη χαντακιών για έργα ύδρευσης, άρδευσης

Διάνοιξη χαντακιών  για έργα ύδρευσης, άρδευσης

Αναλαμβάνουμε την διάνοιξη χαντακιών για έργα ύδρευσης, άρδευσης με συμβατικές μεθόδους εκσκαφής των φρεατίων σε οδοστρώματα, πεζοδρόμια κτλ και την κατασκευή όλης της απαιτούμενης υποδομής.

Ο εξοπλισμός μας

Χωματουργικά μηχανήματα LEIBHERR 924 & MAN
LEIBHERR 924 & MAN
Χωματουργικά μηχανήματα JCB
JCB
Χωματουργικά μηχανήματα LEIBHERR
LEIBHERR 912