Κατεδαφίσεις

Κατεδαφίσεις

Με υπευθυνότητα και ασφάλεια μπορούμε να κατεδαφίσουμε οποιοδήποτε κτήριο ακόμα και μέσα σε κατοικημένη περιοχή.

Ο εξοπλισμός μας

Χωματουργικά μηχανήματα LEIBHERR 924 & MAN
LEIBHERR 924 & MAN
Χωματουργικά μηχανήματα JCB
JCB
Χωματουργικά μηχανήματα LEIBHERR
LEIBHERR 912