Αντιστήριξη, περίφραξη

Χωματουργικά μηχανήματα

Αναλαμβάνουμε την αντιστήριξη και περίφραξη οικοπέδων, χωραφιών και αγροτεμαχίων.Χωματουργικά μηχανήματα

Ο εξοπλισμός μας

Χωματουργικά μηχανήματα LEIBHERR 924 & MAN
LEIBHERR 924 & MAN
Χωματουργικά μηχανήματα JCB
JCB
Χωματουργικά μηχανήματα LEIBHERR
LEIBHERR 912