Ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων

Ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων

Με την τεχνογνωσία και την σοβαρότητα παράλληλα που μας διακρίνει ,μπορούμε να φέρουμε σε πέρας οποιαδήποτε τεχνικά έργα, δημόσια η ιδιωτικά.

Ο εξοπλισμός μας

Χωματουργικά μηχανήματα LEIBHERR 924 & MAN
LEIBHERR 924 & MAN
Χωματουργικά μηχανήματα JCB
JCB
Χωματουργικά μηχανήματα LEIBHERR
LEIBHERR 912