Αποχετεύσεις και σωλήνωση, όμβριων ύδρευσης

Χωματουργικά μηχανήματα

Αναλαμβάνουμε την σωλήνωση, όμβριων ύδρευσης σε οποιαδήποτε περιοχή της Ευβοίας.

Ο εξοπλισμός μας

Χωματουργικά μηχανήματα LEIBHERR 924 & MAN
LEIBHERR 924 & MAN
Χωματουργικά μηχανήματα JCB
JCB
Χωματουργικά μηχανήματα LEIBHERR
LEIBHERR 912