Διάνοιξη δρόμων, υποδομή οδοποιίας

Διάνοιξη δρόμων, υποδομή οδοποιίας

Αναλαμβάνουμε την διάνοιξη δρόμων σε σκληρό η μαλακό έδαφος καθώς επίσης και την μεταφορά και επίστρωση με αδρανή υλικά για την υπόβαση του δρόμου.

Ο εξοπλισμός μας

Χωματουργικά μηχανήματα LEIBHERR 924 & MAN
LEIBHERR 924 & MAN
Χωματουργικά μηχανήματα JCB
JCB
Χωματουργικά μηχανήματα LEIBHERR
LEIBHERR 912