Εκβραχισμοί

Εκβραχισμοί

Με πλήρη γκάμα υδραυλικών σφυριών από 350 κιλά έως 2600 κιλά μπορούμε να αναλάβουμε οποιαδήποτε εκσκαφή σε βραχώδη πετρώματα.

Ο εξοπλισμός μας

Χωματουργικά μηχανήματα LEIBHERR 924 & MAN
LEIBHERR 924 & MAN
Χωματουργικά μηχανήματα JCB
JCB
Χωματουργικά μηχανήματα LEIBHERR
LEIBHERR 912